เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4

เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

#ผ่านระบบออนไลน์วันที่ 24-28 เมษายน 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียนเป็นการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน สามารถสอบถามได้ผ่านกล่องข้อความ facebook หรือ โทร 077-954310-4(ในวันและเวลาราชการ)หรือสามารถติดต่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนโดยตรงทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด