ที่อยู่ 70 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
– E-mail : contact@tupst.ac.th
– web site : http://www.tupst.ac.th
– โทรศัพท์ 077-954-310 ถึง 4
– โทรสาร 077-452-611