ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ลำดับรายการจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
1ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดดาวน์โหลด
3ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดฯดาวน์โหลด
4ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดฯดาวน์โหลด