ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ
จัดซื้อหนังสือเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 256620 มีนาคม พ.ศ.2566
ยกเลิกประกาศ จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 256627 มีนาคม พ.ศ.2566
จัดซื้อหนังสือเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ใหม่)27 มีนาคม พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 25667 เมษายน 2566
ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน (e-bidding)23 พฤษภาคม 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน (e-bidding)31 พฤษภาคม 2566
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรฯ (ตำแหน่ง นักการภารโรง)17 เมษายน 2567