ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวันที่ประกาศ
จัดซื้อหนังสือเรียนมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 256620 มีนาคม พ.ศ.2566
ยกเลิกประกาศ จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 256627 มีนาคม พ.ศ.2566
**จัดซื้อหนังสือเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ใหม่)**27 มีนาคม พ.ศ.2566