เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข

เรื่อง ประกาศผู้ชนะก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

Read more

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเตรียม

Read more

จัดซื้อหนังสือเรียนมัธยมศึกษาประจำปี 2567 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more