รางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2563 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (saluting soldier)

ขอแสดงความยินดี คณะลูกเสือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2563 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (saluting soldier) เมื่อวันที่18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา อำนวยการฝึกซ้อมโดย ว่าที่ ร้อยเอก ภูพยงค์ คงชนะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา